Ημέρα εκπαιδευτικού Δείτε όλες τις κάρτες των παιδιών (295)

“Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους δε διδασκάλους το ευ ζην” Γεωργία-Δ.Σ.Μελάμπων

“Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους δε διδασκάλους το ευ ζην” Γεωργία-Δ.Σ.Μελάμπων