Ημέρα εκπαιδευτικού Δείτε όλες τις κάρτες των παιδιών (295)

“Χρόνια πολλά στους δασκάλους μας που κοπιάζουν καθημερινά για εμάς τοσοόπως τόσο πολύ!” Ελισάβετ-Δ.Σ.Μελάμπων

“Χρόνια πολλά στους δασκάλους μας που κοπιάζουν καθημερινά για εμάς τοσοόπως τόσο πολύ!” Ελισάβετ-Δ.Σ.Μελάμπων