Ένα μεγάλο ευχαριστώ!

Οι μαθητές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων  στέλνουν την αγάπη τους και τις ευχές τους στους εκπαιδευτικούς.

Οι πιο πρόσφατες κάρτες

Στείλτε και εσείς την ευχετήρια κάρτα σας

Μπορείτε να ανεβάσετε και εσείς τη ζωγραφιά – ευχετήρια κάρτα του παιδιού σας και να στείλετε ένα μήνυμα αγάπης για το δύσκολο αλλά και πολύ σημαντικό έργο των εκπαιδευτικών.

(Διαβάστε πρώτα την εγκύκλιο).